Arnold Armin

0
Encyklopedia ekspresjonizmu
Publié par Somogy Art Editions - Tagged

Pierwsza w języku polskim encyklopedia poświęcona ekspresjonizmowi – jednemu z najważniejszych kierunków artystycznych z początku XX w. Zaletą książki jest jej kompletność – uwzględnienie wszystkich dziedzin twórczości artystycznej, a więc sztuk pięknych, architek tury, literatury, teatru, filmu i muzyki, dzięki czemu praca może liczyć na bardzo szeroki krąg odbiorców. Istotne jest również boga ctwo ilustracji. […]

Lire la suite